Ruthnaomi Vitaloka Liquisa

Nama                                     : Ruthnaomi Vitaloka Liquisa

Jurusan                                  : Psikologi

Fakultas/Program                   : Psikologi

Angkatan                               : 2014

Tempat, Tanggal Lahir            : Jakarta, 30 Mei1995

ID Line                                   : Ruthnaomi

Twitter                                    : Ruthnaomivl

Domisili                                  : Wisma Aira - Kukusan Teknik, Depok

Email                                      : Nliquliqu@gmail.com

Deskripsi Diri Sendiri               : Kadang hiperaktif, kadang hiperpasif.

Sepatah Kata Untuk Saimala    : Saimala sering kumpul:3

Riwayat Pendidikan
     SD Xaverius 3 Bandar Lampung
     SMP Xaverius 4 Bandar Lampung
     SMA N 2 Bandar Lampung